Blauwhuis Advies


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 
b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Belastingaangifte 2019

Belastingaangifte 2019

Onderstaand treft u aan de zaken die wij nodig hebben voor het doen van uw aangifte over het afgelopen belastingjaar

Belastingaangifte

Onderstaand treft u aan de zaken die wij nodig hebben voor uw aangifte

Uw persoonlijke gegevens

 • samenwonend (samenlevingsovereenkomst svp meenemen)
 • geboortedatum van het jongste kind

Jaaropgaven, van al uw inkomsten uit:

 • loondienst
 • pensioen
 • uitkeringen
 • bijverdiensten
 • afkoop van lijfrentepolissen
 • afkoop van pensioenen
 • storting(en) op bankspaarrekeningen
 • fooien e.d.

Studiekosten 

 1. Boeken
 2. Cursusgelden
 3. Benodigde artikelen
 4. Ontvangen vergoedingen
 5. Examengelden

Niet aftrekbaar zijn o.a.:

 1. Reisgeld behoort niet tot studiekosten
 2. Studiekosten zijn niet aftrekbaar indien uw werkgever hiervoor betaald heeft.
 3. Studiekosten zijn aftrekbaar als dit leidt tot positieverbetering, toekomstperspectief of als u studeert om een eigen bedrijf te gaan starten.

Lijfrente- en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wat wij graag van u ontvangen, zijn: 

 1. De betaalde premies of koopsommen;
 2. Uw pensioenopgave van de afgelopen drie jaar.

 De eigen woning

Wat wij graag van u ontvangen, zijn de volgende stukken: 

 1. Opgaaf betaalde hypotheekrente
 2. WOZ-waarde van uw woning

Bij echtscheidng zonder verdeling van de eigen woning willen wij ook de inschrifdatum in de burgerlijke stand of als dat eerder is, de datum waarop een van u beiden het huis verlaten heeft. U mag in deze situatie nog maximaal de hypotheekrente voor een periode van 2 jaar aftrekbaar maken. Daarna alleen het deel van de “achterblijver”.

Als u uw woning verkocht heeft met verlies en daar nog hypotheekrente over betaald dan is deze rente aftrekbaar voor een maximale periode van 15 jaar.

Hiervoor hebben wij nodig:

 • Notarisafrekening
 • Notariskosten
 • Betaalde boeterente
 • Opgaaf betaalde hypotheekrente

  Alleen bij nieuwe hypotheek, verhoging van uw hypotheek en bij oversluiten

 1. Notarisafrekening
 2. Notariskosten
 3. Betaalde boeterente
 4. Ontvangen subsidies
 5. Taxatiekosten
 6. Kosten bankgarantie
 7. Kosten voor Nationale Hypotheekgarantie
 8. Bestedingsdoelen van uw hypotheek (verplicht om bij verhogingen aan te geven) 

Kapitaalsverzekeringen

 1. polisnummers van uw kapitaalsverzekering
 2. waarde per 01/01 van het aangiftejaar.

Indien het een afgekochte polis betreft, hebben wij ook nodig:

 • De uitkering
 • Alle betaalde premies

Spaarrekeningen en beleggingen (stand oper 01/01 van het jaar nodig)

 • Spaarrekeningen, niet aan uw hypotheek gekoppelde kapitaalsverzekeringen en effectenrekening
 • Overzichten van alle bank- en spaarrekeningen
 • Overzichten van al uw kapitaalsverzekeringen en
 • Overzichten van al uw effectenrekeningen en efectendepots
 • Overzicht van kredieten en leningen.

Nog niet verkochte "oude" woning

Hiervoor geldt dat deze leeg en te koop dient te staan. Wij verzoeken u mee te nemen:

 • Hypotheekrente overzicht;
 • Verkoopopdracht van de "oude " woning.

Alimentatie

 1. Betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e)
 2. Betaald als onderhoudsbijdrage voor de kinderen (in 2015 niet meer aftrekbaar)

Ziektekosten

 1. Specificatie betaalde nota’s
 2. Zelf betaalde uitgaven
 3. Dieetkosten (alleen met doktersverklaring)
 4. Kilometers die u hebt gereden voor ziekte van uzelf of naaste familie
 5. Nota's van specifieke besteding als u verzorging nodig heeft 

Giften

 • Giften betaald aan charitatieve en kerkelijke instellingen
 • Periodieke giften (bewijs bijvoegen + notarisakte)
 • Zie voor de exacte voorwaarden (www.belastingdienst.nl/giften

Belastingbiljetten

 • Voorlopige teruggaven van het "oude" jaar
 • Voorlopige aanslagen van het "oude" jaar 

Uiteraard dient u alleen de stukken mee te nemen die op uw situatie van toepassing zijn zodat wij hiervan een kopie voor onze dossiervorming kunnen maken.

Zonder digi-d Code kunnen wij uw aangifte niet versturen.

 Naar begin document

b-back4bottom.gif