Particuliere verzekeringen

Verzekeren is het ultieme beschermingsmiddel voor uw leven, bezittingen en vermogen. Denk maar eens aan de gevolgen van een onverwachte inkomensdaling, schade aan uw huis of auto, of aansprakelijkheid voor fouten die u maakt.

Wat is verzekeren?

Verzekeren is geen voorkoming van verlies, maar een manier om het risico op verlies te verplaatsen naar de verzekeraar. Voor elke situatie, of het nu om verlies aan inkomen, verlies aan goederen of verlies aan vermogen gaat, zijn verschillende verzekeringen beschikbaar. Hierna leggen we dat op een logische manier uit.

Oorzaken en oplossingen voor "Verlies aan inkomen"

- U raakt betrokken bij een ongeluk (persoonlijke of gezins-ongevallen verzekering)
- U raakt werkeloos (WW-verzekering)
- U raakt arbeidsongeschikt (woonlastenverzekering)
- U komt te overlijden (overlijdensverzekering)
- Uw partner heeft te weinig inkomen na uw overlijden (nabestaandenoverlijdensverzekering)
- Na uw overlijden heeft uw partner te weinig inkomen (nabestaandenoverlijdensverzekering)
- U verlies een deel van uw pensioen door scheiding (lijfrentepolis)
- U krijgt als partner een tekort in het nabestaandenpensioen (nabestaandenpolis)

Oorzaken en oplossingen voor "Verlies aan uw goederen"

- Schade aan uw auto (autoverzekering)
- Schade aan uw eigen koopwoning (woonhuisverzekering)
- Schade aan de verbeteringen die in uw huurwoning heeft aangebracht (verzekering voor huurdersbelang)
- Schade aan uw eigen spullen in huis (inboedelverzekering)
- Schade aan uw ruiten (glasverzekering)
- Schade of verlies van uw spullen (reisverzekering)
- Schade aan uw caravan / motorfiets / bromfiets / scooter / fiets
- Schade aan uw boot / zeilplank / kampeeruitrusting
- Schade aan uw kostbaarheden

particuliere-verzekeringen-content

Oorzaken en oplossingen voor "Verlies van vermogen"

Aansprakelijkheid is een verzamelnaam voor aansprakelijkheid in de volgende gevallen:

- U veroorzaakt als autobestuurder schade of letsel aan uw passagiers (inzittenden-verzekering)
- U, of uw kinderen, veroorzaken schade aan anderen (aansprakelijkheidsverzekeringen particulieren)
- U leidt schade doordat een fout van een ander (rechtsbijstandverzekering)
- Een dakpan of schutting van u waait tegen de auto van de buren (aansprakelijkheidsverzekering particulieren met eigenaren- dekking)
- U wilt voorkomen dat u zelf de uitgave moet doen in verband met een uitvaart of crematie. Daarvoor sluit u een uitvaartverzekering af.

Verzekeren doen we samen

We zien verzekeren als een vorm van samenwerking. We houden u op de hoogte tijdens het hele proces en u informeert ons tijdig over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringen.

Dit kan gaan om zaken zoals een verhuizing, verbouwing, installatie van zonnepanelen, een nieuwe auto, veranderingen in uw gezinssamenstelling, geboorte, scheiding of andere belangrijke gebeurtenissen.

Als u twijfelt of een gebeurtenis belangrijk is, raden we u aan om contact met ons op te nemen per telefoon op 0181-650150 of e-mail op info@blauwhuis.nl