Financiële planning

De ervaring leert dat een goed advies zichzelf vele malen terugbetaalt
Uit onze ervaring blijkt dat bijna iedereen behoefte heeft aan een financieel plan om een goede financiële koers op de toekomst te varen.

Ontstaan van Financiële Planning

U merkt het regelmatig aan allerlei maatregelen. De overheid treedt steeds meer terug als verzorger van de burger. Steeds meer mensen komen tot de overtuiging dat Financiële Planning van hun huidige situatie en hun toekomst hierdoor steeds belangrijker wordt. Vaak wordt gedacht dat Financiële Planning alleen interessant is voor mensen die veel vermogen hebben. Vaak is juist het tegenovergestelde waar. Iemand met een groot vermogen kan financieele tegenvallers beter opvangen dan iemand met geen of een relatief klein vermogen. Financiële Planning is dus onafhankelijk van uw leeftijd of het hebben van vermogen maar heeft veel meer te maken met de zekerheden die u wel of niet in het leven wilt.

Wat is financiële planning voor u?

Financiële Planning kunt u het beste samenvatten als het in kaart brengen en houden van de huidige financiële situatie en uw financieele toekomst in relatie tot uw wensen. Een financiële plan brengt alle financiële beslissingen die u heeft genomen of wilt gaan nemen in kaart en creeert een samenhang tussen alle onderdelen.

De diverse onderdelen van Financieele Planning

In het leven van ieder mens zijn er diverse onderdelen die belangrijk zijn. In willekeurige onderdelen kunnen de onderstaande zaken, die door u nog verder uitgebreid kunnen worden, van toepassing zijn.

- U leeft lang (Dit wensen we in ieder natuurlijk in goede gezondheid toe, maar hoe gaat het met uw pensioen?)
- U leeft te kort (Wat gebeurd er met uw partner, kinderen etcetera)
- U verandert van baan (pensioenbreuk?)
- U ontvangt een erfenis
- U heeft vermogen en wilt schenken
- U heeft een bedrijf (Hoe is de opvolging geregeld)
- U heeft een bedrijf (Waar bent u eigenlijk voor verzekerd?)
Het bedrijf waar u werkt gaat failliet (Wat gebeurt er met u?)
- U gaat scheiden (38% van de huwelijken in Nederland loopt spaak en dan?)
- U raakt arbeidsongeschikt (Wat krijgt u dan nog aan inkomen?)

Al deze zaken en nog meer natuurlijk hebben invloed op de financieele situatie van u en diegene die achterblijven.

Op de door u gekozen onderdelen gaan wij uitgebreid in, zowel in ons rapport als in de mondelinge bespreking van het rapport. Het geeft aan waar u nu staat en waar u naar toe wilt gaan. Het geeft uzelf dus inzicht en rust over uw financiële toekomst.

Als u geinteresseerd bent, meer informatie wilt of een intakegesprek wilt verzoeken wij u een afspraak te maken. In het eerste gesprek bespreken we tevens de stappen die we gaan nemen.

Onze taak

Wij analyseren uw totale financiële situatie. Naar aanleiding van de door u geformuleerde wensen geven wij een advies. Met dit advies kunt u zelf bepalen aan welke onderdelen u extra aandacht wilt besteden. Wilt u uw financieele toekomst in kaart gebracht hebben neem dan contact op met de heer Erik Nederhand op 0181-650150, onze financieel planner.

Tarieven

In het eerste gesprek dat u met ons zullen wij aangeven welke procedure wij volgen, wat de mogelijkheden voor u zijn en hoeveel uur wij verwachten bezig te zijn met uw opdracht. In de offerte, die wij als bevestiging sturen van uw opdracht, geven wij al deze punten duidelijk weer.

Voor Financiële Planning geldt een uurtarief. Dit tarief wordt van tevoren met u besproken en is afhankelijk van het soort analyse dat wij voor u gaan maken. De intake, ter bepaling van uw wensen en onze werkzaamheden, is voor de eerste 30 minuten gratis.