Zakelijke verzekeringen

Als ondernemer leg je je hart en ziel in je bedrijf en werk je elke dag hard om het winstgevend en toekomstbestendig te houden. Ondanks je harde werk, is je onderneming kwetsbaar en zijn er tal van risico's waarmee je rekening moet houden. Wanneer er iets onverwachts gebeurt, zoals een ongeluk of een natuurramp, kan dit je bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

Zakelijke verzekering afsluiten of oversluiten

Om je bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen, is het van groot belang om een bepaalde zakelijke verzekeringen af te sluiten. Hiermee kun je je onderneming beschermen tegen financiële verliezen die kunnen ontstaan door onvoorziene gebeurtenissen.

Soorten zakelijke verzekeringen

Hieronder leest u meer over de verschillende zakelijke verzekeringen. Welke bij u en uw bedrijf passen, bespreken we in een gesprek. De meest logische wijze van bepalen is wat wij noemen “de dagelijkse routine” methode. U staat ‘s-morgens op en dan? U staat onder de douche maar (pas geleden nog bij een klant gebeurt) u verstapt zich en breekt een aantal ribben. U kunt die dag niet werken, en dan?

Welke risico's heeft u?

Wat wij adviseren is na te gaan welke “stappen” u elke dag zet en wat u dient te verzekeren, wat u zelf kan opvangen of wat u anders kunt uitvoeren. Wat u “moet” verzekeren is voor elk bedrijf anders.

Als u een bedrijf heeft met personeel en management dan is het risico op verlies aan inkomen heel anders dan als u alleen werkt.

Elke situatie is uniek

Heeft u een groot vermogen dan kunt u een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten dan iemand die net gestart is en nog geen “vet op de botten” heeft. Elke situatie is dus anders en daarom is het verstandig met een adviseur daarover in gesprek te gaan.

De verschillende soorten verzekering

Er zijn verschillende soorten zakelijke schadeverzekeringen beschikbaar, afhankelijk van de specifieke behoeften van uw onderneming.

Op deze website gaan we niet te diep in op alle verzekeringen en de voorwaarden. Dit doen wij bewust niet omdat voorwaarden en premies regelmatig wijzigen.

De opsomming is meer om u een beeld te geven wat er allemaal mogelijk is.

Aansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering dekt de kosten van een claim die tegen een bedrijf wordt ingediend wegens letselschade of materiële schade die veroorzaakt wordt door het bedrijf of zijn werknemers.

Rechtsbijstandverzekering: Deze verzekering dekt de kosten voor juridisch advies en rechtsbijstand ingeval van een geschil met een klant, leverancier of werknemer.

Inventaris en Goederenverzekering: Deze verzekering dekt schade aan uw inventaris en / of uw goederen.

Opstalverzekering: Deze verzekering dekt de schade aan de opstal van een bedrijf, zoals de gebouwen en de grond waarop het bedrijf is gevestigd.

Bedrijfsschadeverzekering: Deze verzekering dekt de schade die een bedrijf kan lijden als uw bedrijf onverhoopt stil ligt. Dit kan vele oorzaken hebben.

Transportverzekering: Deze verzekering dekt de schade aan goederen die worden vervoerd per vrachtwagen, trein, boot of vliegtuig.

Cyberverzekering: Deze verzekering dekt de kosten die een bedrijf maakt als gevolg van cybercrime, zoals inbraak in het computerstelsel, verlies van data en reputatieschade.

Zakelijke personeelsverzekeringen

Voor uw personeel heeft u de volgende verzekeringen nodig:

Verzuimverzekering: Deze verzekering dekt de kosten die een bedrijf maakt als gevolg van verzuim van werknemers, zoals salariskosten, opleidingskosten en vervangingskosten.

WEGAM of WEGAS verzekering. Deze verzekering verzekerd uw personeel als zij met eigen of bedrijfsvervoer van of naar uw bedrijf of als zij tussentijds op weg zijn voor u.

Speciale bedrijfsverzekeringen

Een heel specifieke doelgroep heeft de volgende verzekering nodig:

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering dekt de kosten van een claim die tegen een beroepsgroep zoals artsen, advocaten of accountants wordt ingediend wegens fouten of nalatigheden in hun werk.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze lijst niet volledig is en dat er nog vele andere soorten zakelijke schadeverzekeringen bestaan en dat deze lijst een momentopname is. De maatschappij ontwikkelt zich en daarmee ook het aanbod aan verzekeringen.

zakelijke-verzekeringen-content

Zakelijke verzekering laten checken

Het is aan te raden om regelmatig uw verzekering te laten checken en bij het afsluiten professioneel advies te vragen aan een verzekeringsmakelaar of verzekeringsadviseur om te bepalen welke verzekeringen het beste bij uw situatie past.

Zakelijke verzekeringen door Blauwhuis Advies

Blauwhuis Advies heeft al meer dan 20 jaar diverse ondernemers begeleid en geadviseerd, elk met hun unieke verhaal en hun unieke situatie.

Daarbij horen we altijd terug dat we die extra stap zetten om een bedrijf te helpen met echt bruikbaar advies. We gaan graag met u het gesprek aan waarbij we alle risico's in kaart brengen en u voorzien van een goed advies zodat u een goed afgewogen keuze kunt maken. Hoe helderder en opener we met elkaar kunnen communiceren, hoe beter het advies. Wel zo logisch vinden wij. We vertellen u er graag alles over tijdens de gratis intake.