Dienstenwijzer en tarieven

(inhoudswijziging per 01/07/2013)
(tariefswijziging per 01/01/2014)

U bent van plan de zorg voor uw financieele zaken, zoals bedrijfs- en/of particuliere verzekeringen of hypotheek, toe te vertrouwen aan Blauwhuis Advies. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financieele belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. In deze dienstenwijzer geven wij u een overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt, wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Is ons uurtarief terecht?

De grote componist Igor Strawinsky zei het eens als volgt:"Ja, ik maak tegenwoordig stukken in drie minuten. Echter daarvoor put ik wel uit dertig jaar studie en ervaring".

Ook vergelijken wij ons tarief graag met een ijsberg in zee. Van een ijsberg steekt slecht 10% boven water en de rest is onder water. Van ons advies ziet u ook maar een klein deel.

De rest, zoals de jaarlijkse studie / het wekelijk lezen van diverse vakbladen / de administratieve verwerking / alle kosten voor ons kantoor / alle kosten van vergunningen en nog wat meer zaken, ziet u niet maar maken wel onderdeel uit van ons tarief.


Tarievenstructuur van Blauwhuis Advies


Onze tarieven zijn opvraagbaar via info@blauwhuis.nl
Zij kunnen op elk moment aangepast worden aan de dan geldende situatie.

Kosten bij niet afbellen van een afspraak

Helaas wordt wel eens vergeten afspraken af te bellen. Wij reserveren tijd voor u die wij dan anders hadden kunnen declareren bij een andere klant. Niet afbellen brengt de volgende kosten met zich mee:

Langer dan 24 uur van tevoren afbellen = geen kosten;
Binnen Spijkenisse niet tijdig afbellen = 39,59 euro incl. BTW
Buiten Spijkenisse niet tijdig afbellen = 39,59 euro incl. BTW + per 10 minuten reistijd 15,00 euro excl. BTW.

Kosten bij te late betaling

Ook komt het helaas wel eens een enkele keer voor dat onze klanten te laat betalen. De normale betaaltermijn is 21 dagen. U krijgt daarna van ons een herinnering (betaaltermijn is 5 werkdagen) en een aanmaning (betaaltermijn is 4 werkdagen). Kosten van de aanmaning zijn 40,00 euro. Over het uitstaande saldo wordt ook rente berekend. Dit geldt ook voor nota's waarvoor wij uitstel aan u verlenen.

Blijft betaling dan nog uit dan dragen wij de vordering over aan het met ons samenwerkende deurwaarderskantoor. Kosten van deze invordering, minimaal 75,00 euro, komen dan boven op onze vordering en onze kosten van 40,00 euro.

Tevens bent u vanaf de 21e dag van non-betaling rente verschuldigd aan Blauwhuis Advies. Deze is 1,00% per maand. Deze rente kunt terugvinden in onze algemene voorwaarden Hoofdstuk 1 art. 13c. Deze zijn op 11 mei 2001 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. U kunt ze opvragen via ons kantoor of via de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Kosten bij bellen naar het noodnummer zonder directe noodzaak

Wij rekenen hiervoor een vast  tarief van 45,00 euro + 20,00 euro per 10 minuten.

 

Dienstenwijzer Blauwhuis Advies

 

Er zijn een aantal nieuwe dienstenwijzers per 01/07/2013. Deze zijn voor: Afdekken van risico's

Deze nieuwe dienstenwijzers krijgt u uitgereikt bij het eerste gesprek of kunt u laten toesturen. De teksten van deze dienstenwijzers gaan boven de onderstaande teksten mochten deze conflicteren.

U bent van plan de zorg voor uw financieele zaken en/of uw verzekeringen toe te vertrouwen aan Blauwhuis Advies. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financieele belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In deze dienstenwijzer informeren wij u over:

1) Blauwhuis Advies;
2) hoe en wanneer u Blauwhuis Advies kunt bereiken;
3) onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties;
4) de producten en diensten die Blauwhuis Advies u biedt;
5) onze relatie met verzekeraars, banken en andere financieele instellingen;
6) wat Blauwhuis Advies van u verwacht;
7) hoe wij worden beloond;
8) hoe de relatie met Blauwhuis Advies kan worden be?indigd;
9) welke klachtmogelijkheden u hebt.

1) Blauwhuis Advies         

De adresgegevens van ons kantoor zijn:

Blauwhuis Advies
E. van Dintelstraat 22
3201 KX Spijkenisse

Bij de Kamer van Koophandel zijn wij geregistreerd onder de volgende handelsnamen:

Blauwhuis Advies
Blauwhuis Hypotheken
Blauwhuis Verzekeringen
Blauwhuis Financieel Planners
Blauwhuis Financieringen
Blauwhuis Pensioenen
Blauwhuis Consultancy
Blauwhuis Makelaardij
BHA Consultancy
Q-Ask
Q-Ask Administraties

De in deze dienstenwijzer vermelde gegevens zijn van toepassing op al onze handelsnamen. In deze dienstenwijzer zullen wij verder bij de tenaamstelling van ons kantoor Blauwhuis Advies noemen.

2) Hoe en wanneer kunt u Blauwhuis Advies bereiken?

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:
Via de telefoon: 0181-650150
Via de fax: 0181-650154
Via e-mail: advies@blauwhuis.nl
Via internet: www.blauwhuis.nl

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 17.00 uur.

Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.

Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Voor dringende gevallen kunt u ons bereiken op: 06-40470208.

3) Registratie/lidmaatschap

Blauwhuis Advies is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiele Markten

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financieele betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financieele dienstverleners in Nederland.

Blauwhuis Advies is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009784. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Stichting Klachteninstituut Financi?le Dienstverlening 

Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt of dat er interpretatieverschillen ontstaan. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financieele Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij de Stichting Klachteninstituut Financieele Dienstverlening is: 300.006331. Meer informatie over de taak en werkwijze van het KiFid vindt u via de website: www.kifid.nl

Aansluiting bij diverse inkooporganisaties

Blauwhuis Advies is aangesloten bij diverse inkooporganisaties. Deze lidmaatschappen bieden voordelen die u direct ten goede komen. Mede dankzij deze diverse inkoop-organisaties bereikt Blauwhuis Advies een grotere efficiency, krijgen onze medewerkers een praktijkgerichte scholing en kunnen wij doelgericht communiceren over allerlei zaken die voor u van belang zijn. Bovendien blijven wij mede door deze inkooporganisaties op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

4) De producten en diensten die Blauwhuis Advies u biedt

Blauwhuis Advies bemiddelt en adviseert op de volgende gebieden:

Schadeverzekeringen: Voor Particulieren en Voor bedrijven.

4A Schadeverzekeringen

Blauwhuis Advies is bevoegd en kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen voor zowel particulieren als voor bedrijven.

4A1 Particuliere schadeverzekeringen

U kunt hierbij denken aan:

persoonlijke- of gezinsongevallenverzekering
ziektekostenverzekering
bromfietsverzekering
personenautoverzekering
caravanverzekering
pleziervaartuigenverzekering
reisverzekering
inboedelverzekering
woonhuisverzekering
kostbaarhedenverzekering
aansprakelijkheidsverzekering
rechtsbijstandverzekering

4A2 Zakelijke schadeverzekeringen

U kunt hierbij denken aan:

Aansprakelijkheden
1.      Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
2.      Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
3.      Aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van de werkgever voor werknemers met motorrijtuigen (WEGAM)
4.      Milieuschadeverzekering
5.      Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
6.      Container/traileraansprakelijkheidsverzekering

Brand en aanverwante schaden aan het bedrijf en de gevolgschaden
1.      Inventaris/goederenverzekering
2.      Gebouwenverzekering
3.      Glasverzekering
4.      Computer/elektronicaverzekering
5.      Bedrijfsschadeverzekering
6.      Reconstructieverzekering
7.      Machinebreukverzekering

Verkeer en vervoer
1.      Motorrijtuigenverzekering
2.      Eigen vervoerverzekering
3.      Werk- en landbouwmaterieelverzekering
4.      Reisverzekering

Personeel
1.      Ziektekostenverzekering
2.      Ziekteverzuimverzekering
3.      WIA-verzekering
4.      Ongevallenverzekering

Vermogensbescherming en juridische bijstand werkgever(s)
1.      Arbeidsongeschiktheidsverzekering
2.      Fraudeverzekering
3.      Rechtsbijstandverzekering

Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die zoveel mogelijk aansluiten op uw wensen en uw mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

 

5) Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen

Ongebonden objectief adviseur/bemiddelaar

Blauwhuis Advies is een ongebonden objectief adviseur/bemiddelaar. Dit houdt in dat Blauwhuis Advies geen productieverplichtingen heeft ten opzichte van verzekeraars of hypotheekverstrekkers.

Blauwhuis Advies kan hierdoor voor u een objectieve analyse maken van bijna alle producten, die door de partijen waar wij mee samenwerken, die er in de markt verkrijgbaar zijn. Uit het brede aanbod in de markt kiezen wij samen met u voor u een passende oplossing, waarbij niet het aanbod de leidraad is, maar uw wens. Daarbij kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze keuze.

Op onze site treft u een overzicht aan van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

6) Wat verwacht Blauwhuis Advies van u?

Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert.

U dient ons zowel bij de aanvraag voor een advies, als tijdens de aanvraag en de looptijd van het door u aangevraagde en via ons intermediair geadministreerde product correct en volledig te informeren.

Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist verstrekt, kan dit consequenties hebben voor de aan u gegeven adviezen, de dekking en dus de eventuele (schade-) uitkering van de betreffende voorziening. Ook kan dit consequenties hebben ten aanzien van onze aansprakelijkheid ten opzichte van u.

Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering, of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en wij zullen u zonodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren.

Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financi?le) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc

7) Hoe wordt Blauwhuis Advies beloond?

De dienstverlening van Blauwhuis Advies is primair gebaseerd op een tarief per uur. Dit noemen wij de advies-uren. Indien u een product via onze bemiddeling afneemt, kan onze beloning in de vorm van te ontvangen provisie zijn. Wij verrekenen deze provisie met de nota van de uitstaande advies-uren.

A. Advies-uren

Dit houdt in dat, als u een advies wenst en geen aangeboden product van ons afneemt, u voor de advies-uren een factuur ontvangt. Indien u wel het door ons geadviseerde product van ons afneemt vervalt de factuur voor dat deel dat de provisie de advies-uren dekt.

B. Provisie 

Provisie is de inkomstenbron die wij als assurantieadviseur van de verzekeraars en geldverstrekkers, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt.

Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Als u een verzekering of andere financieele voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten.

Als de werkelijke kosten van onze adviezen de provisie te boven gaan, brengen wij deze extra kosten dus niet bij u in rekening. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

C. Declaratie

Blauwhuis Advies kan ervoor kiezen om de provisiestructuur als vergoedingsvorm los te laten. U betaalt dan bij Blauwhuis Advies voor uw verzekering of andere financieele voorziening de premie die de verzekeringsmaatschappij berekent voor het risico, zonder dat hierin provisie is verrekend. Voor onze dienstverlening brengen wij u kosten in rekening, die gebaseerd zijn op de tijd die wij besteed hebben aan onze bemiddelingsactiviteiten. Een overzicht van onze tarieven treft u aan op onze site. Uiteraard ontvangt u van ons altijd een gespecificeerde factuur, waarop u precies kunt zien welke werkzaamheden wij in de betreffende periode voor u hebben verricht. Over de door ons in rekening te brengen kosten bent u (meestal) 19% BTW verschuldigd.

8) Hoe de relatie met Blauwhuis Advies kan worden beeindigd

A. Het beeindigen van de relatie met Blauwhuis Advies op uw verzoek

Ten aanzien van uw verzekeringen heeft u het recht om op elk moment dat u de relatie met Blauwhuis Advies wenst te beeindigen, de verzekeraar te verzoeken de lopende verzekeringen over te boeken naar een andere bemiddelaar.

B. Het beeindigen van de relatie door Blauwhuis Advies

Ten aanzien van uw verzekeringen heeft Blauwhuis Advies heeft het recht om op elk moment dat wij de relatie met u wensen te beeindigen, de verzekeraar te verzoeken om de lopende verzekeringen over te boeken naar een andere bemiddelaar. In dit geval heeft u als relatie de vrije keuze om voor een andere bemiddelaar te kiezen.  

9) Welke klachtmogelijkheden u hebt

 Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt of dat er interpretatieverschillen ontstaan. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening verzoeken wij u de volgende procedure te volgen:

Klacht indienen bij de Directie van Blauwhuis Advies;
De Directie van Blauwhuis Advies neemt uw klachten zeer serieus en zal altijd trachten om uw klachten persoonlijk te behandelen en met u tot een oplossing te komen.

Indien uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), waarbij Blauwhuis Advies is aangesloten. 

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) zal uw klacht verder in behandeling nemen. De adresgegevens van het KiFiD zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

telefoon: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl

Internet: www.kifid.nl

Geschillencommissie BKR
De Lairessestraat 155-I 
1075 HK  AMSTERDAM

Internet: www.bkr.nl

Burgerlijk rechter
Indien uw klacht via de eerder genoemde mogelijkheden niet kan worden opgelost bestaat de mogelijkheid om uw klachten voor te leggen aan de burgerlijk rechter. 

Na het eerste gesprek met Erik Nederhand, had ik al gelijk het gevoel dat ik goed zat. Ik vond het eerste gesprek heel eng en spannend maar ben heel erg blij dat ik de stap genomen heb. Pff, wat een opluchting dat het aflossen van mijn schulden loopt. Het is weer heerlijk rustig in mijn hoofd.

M. uit Rotterdam