trans.gif


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 

b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Spaarhypotheek

Algemene toelichting
Deze vorm van hypotheek is populair geworden aan het eind van de jaren '80. Bij deze vorm spaart u maandelijks een bedrag. Over dit spaarbedrag ontvangt u rente die gelijk is aan uw hypotheekrente. Het totaal gespaarde bedrag inclusief de rente is voldoende om aan het eind van de looptijd de hypotheek af te lossen. Wij verwachten dat deze hypotheek weer populair zal gaan worden als de hypotheekrente op enig moment weer gaat stijgen.

Verschil met de annuïteiten- en de lineaire hypotheek
Bij een annuïteiten- en een lineaire hypotheek betaalt u het gehele geleende bedrag terug. Bij de spaarhypotheek ontvangt u rente over de spaarbedragen. Door deze constructie is de spaarhypotheek voordeliger dan de annuïteiten- en lineaire hypotheek.

Naar begin document
Toelichting op de hypotheekrente Toelichting op de aflossing
Aangezien u niet aflost bij deze vorm van hypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bedrag aan rente over de hypotheek. Uiteraard alleen als de rente tijdens de gehele looptijd niet wijzigt.

U lost niet af maar u spaart in bijvoorbeeld 30 jaar de hypotheek bij elkaar. Omdat u rente krijgt over uw spaarbedragen betekent dit dat u niet de gehele hypotheek bij elkaar hoeft te sparen.

De hoogte van de totale spaarpremie wordt door twee zaken beïnvloed:
 - de hoogte van de dekking van de    overlijdensrisicoverzekering
 - de hoogte van de rente.

Verzekeringen om rekening mee te houden bij uw hypotheek

Soort verzekering Aanbevolen of verplicht gestelde dekkingen
Overlijdensrisicoverzekering
(levensverzekering)
Verplicht boven de 75% executiewaarde

Woonhuisverzekering
Verplicht bij een hypotheek
Inboedelverzekering
Vrijwillig
Rechtsbijstandverzekering
Zeer sterk aan te raden
Aansprakelijkheidsverzekering
Uitbreiden met huiseigenarendekking
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Altijd even na laten rekenen of de hypotheek-
lasten nog te betalen zijn bij een onverhoopte arbeidsongeschiktheid
Hoe gaat de belastingdienst om met uw hypotheek?
Doordat u pas aan het eind van de looptijd aflost, heeft u gedurende de gehele hypotheek belastingvoordeel.

Voor wie is deze hypotheek geschikt?
Voor iedereen die van absolute zekerheid houdt, is deze hypotheek de beste vorm die er is.


Naar begin document

b-back4bottom.gif