Blauwhuis Advies


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 
b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Nieuwsbrief 2018 - 2019 (februari 2019)

Aan al onze cliënten

 

Betreft:

Nieuwsbrief 01/2019

Spijkenisse, februari 2019.

 

Geachte cliënt,

 

 Zoals u gewend bent, ontvangt u onze nieuwsbrief met een aantal interessante onderwerpen. Dit jaar is de Nieuwsbrief later dan gepland.

 

Vakantie:

Ons kantoor is vanaf 18 februari tot en met 22 februari 2019 gesloten.

Afspraken voor de belastingaangifte kunt u voor of na deze datum maken.

 

We hebben de nieuwsbrief verdeeld in diverse hoofdonderwerpen:

 

Deel 1: Fiscaliteiten voor Particulieren

 1. Nieuwe belastingtabellen;
 2. Afbouw aftrekt hypotheekrente als gevolg van de nieuwe belasting tabellen;
 3. WOZ bijtelling;
 4. Heffingsvrij vermogen;
 5. Echtscheiding en de eigen woning (nieuwe ontwikkelingen).
 6. Zonnepanelen en betaalde BTW
 7. Vrijwilligersbeloning

Deel 2: Fiscaliteiten voor Ondernemers

 1. Bijtelling auto van de zaak;
 2. Bijtelling auto van de zaak ouder dan 15 jaar;
 3. Zelfstandigenaftrek;
 4. Pensioen en Zelfstandigheid.

Deel 3: Overige zaken:

 1. Nieuw personeel;
 2. Belastingaangifte doen en uitstel aanvragen via de site van de Belastingdienst of via 0800-0543.

Deel 4:

 1. Agenda;
 2. Bereikbaarheid.

 

Wij hebben onze teksten gebaseerd op de huidige wetgeving en de huidig bekende feiten. Alle teksten zijn dus onder voorbehoud van wijzigingen. Mocht u nog vragen en /of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via 0181-650150 en per email op info@blauwhuis.nl .

 

Met vriendelijke groet,

Blauwhuis Advies.

 

 

 

 

 

Erik Nederhand,

Algemeen Directeur.

 

Blauwhuis Advies is geregistreerd bij de AFM onder nr. 12009784, aangesloten bij het KifiD met nummer 300.006331 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24296027en geregistreerd bij de Belastingdienst onder Becon nummer 457413. Op al onze overeenkomsten en adviezen zijn onze Dienstenwijzer en onze Algemene Voorwaarden van toepassing die 21 mei 2000 gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

Deel 1 Particulieren

 

 1. Nieuwe belastingtabellen

Nu hebben we in Nederland 4 belastingschijven.

In 2021 worden dit er twee.

Over de eerste € 68.507,00 (getal 2019) betaalt u 37,05%.

U gaat dus minder belasting betalen ECHTER zie onder b ….

 

 1. Afbouw aftrek hypotheekrente

In het vorige kabinet was besloten de aftrek van hypotheekrente te verlagen met 0,50% per jaar van 52,00% tot ongeveer 38,00%. U kon dus uiteindelijk maximaal 38,00% van uw betaalde hypotheekrente terugkrijgen. Dit wordt versneld verlaagd. De 0,50% gaat in 2019 verlaagd worden met 3,00% per jaar. Uw teruggaaf gaat dus per 2021 versneld minder worden.

 

ð  Echter door de verlaging van de inkomsten belasting wordt dit dus nu voor iedereen met een bruto jaar inkomen van maximaal € 68.507 al in 2021 bereikt.

 

 1. WOZ bijtelling (Wet Hillen)

In 2006 werd besloten dat diegene die zijn of haar huis geheel afgelost had geen bijtelling van de WOZ waarde op het inkomen meer had. Dat wordt nu teruggedraaid. In de aankomende 30 jaar gaat de bijtelling van de WOZ waarde van 0,00% naar 100,00%.

 

Let op: het betreft de bijtelling. Dus als u nu een woning heeft van € 250.000,00 wordt alleen het daarop toepasbare percentage (0,75% 2017) bijgeteld op uw inkomen. Oftewel € 1.875,00. Over deze bijtelling betaalt u het progressieve belastingtarief. Stel uw inkomen valt in de 42,00% schijf, dan betaalt u 42,00% over € 1.875,00 als inkomstenbelasting op uw woning. Dus € 788,00.

 

 1. Heffingsvrij vermogen 2019

Deze wordt opgetrokken naar € 30.360,00 per persoon.

 

 1. Echtscheiding en hypotheek

Bij een echtscheiding is het vaak het probleem dat de woning in het verleden op het inkomen van beide partners is gefinancierd. Bij echtscheiding moeten we gaan rekenen met één inkomen. Bij één inkomen zien we vaak dat de hypotheek niet omgezet kan worden op 1 persoon. Bij veel mensen kunnen de lasten toch opgebracht worden, echter de fiscus stelt (dat als de woning en de hypotheek op beider naam is) de aftrek maar voor de helft gedaan mag worden. Deze regel geldt 2 jaar nadat de vertrekkende partner de woning heeft verlaten.

 

Banken, verzekeraars en het kabinet zien in dat dit eigenlijk een situatie is die niet wenselijk is vanwege de te zware lasten vanwege de beperking (na 2 jaar ) van de rente aftrek. Het blijft een hekel onderwerp met heel veel haken en ogen maar er zit enige beweging in het klantgerichtheid oplossen van deze problematiek. Punt blijft dat de lasten, volgens de huidige normen, te dragen moeten zijn.

 

 1. Zonnepanelen

 

Huiseigenaren die in het verleden (tot maximaal 5 jaar terug) zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde BTW via een verkorte eenmalige aangifte terug krijgen.

 

 1. Vrijwilligersbijdrage

 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. In 2018 was de vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Daarnaast wordt de door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding om te beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk verhoogd naar € 5.

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen.

Deel 2 Zelfstandigen

 

 1. Bijtelling van de auto

De nieuwe bijtellingen voor een auto van de zaak worden 4% of 22% voor een maximum periode van 60 maanden.

 

 1. Bijtelling auto ouder dan 15 jaar

 

Auto’s ouder dan 15 jaar mogen worden bijgeteld op basis van de aanschafwaarde van het moment van aankoop. Voorbeeld: U koopt een auto / bestelbus die ouder is dan 15 jaar en die kostte ooit € 30.000,00 en u schaft deze nu aan voor een bedrag van € 3.000,00 dan wordt de bijtelling berekend over € 3.000,00.

 

 1. Zelfstandigenaftrek (alleen bij eenmanszaak of v.o,f.)

In 2019 geldt een aftrek van € 7.280,00 voor diegene die nog niet de AOW leeftijd bereikt hebben.

 

Concreet: U mag dus € 7.280,00 op uw winst in mindering brengen. Daarnaast geldt voor starters dat er in de eerste drie jaar van hun bedrijf een extra aftrek van een bedrag van ongeveer € 2.123,00 op de winst mag worden toegepast. Deze zou afgebouwd worden maar dit is een jaar uitgesteld. En daarnaast geldt de zogenaamde MKB-vrijstelling van 14% van de winst. Deze wordt als volgt berekend: Behaalde winst -/- Zelfstandigenaftrek -/- Startersaftrek = Winst, waarover de MKB vrijstelling wordt berekend.

 

 1. Zelfstandigen en hun pensioen (alleen bij eenmanszaak of v.o.f.)

Pensioen is een product waar veel zelfstandigen te laat en soms veel te laat aan denken. Er zijn daar diverse oplossingen voor. Dat kan zijn via een fiscale oplossing of via een verzekeringsoplossing.

 

Waar zeker naar gekeken moet worden, vind ik persoonlijk, is de situatie waarin uw inkomen belangrijk is voor uw gezin en voor de lasten van het gezin. Bedenk wat de gevolgen zijn als u geen inkomen meer kunt verdienen. Denk hierbij aan teruglopende arbeid, arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden. Kunt u of uw gezin dan nog dezelfde levensstijl houden?

 

Deel 3 Overige zaken

 

Nieuw personeel

 

Met ingang van 1 maart komen twee nieuwe personeelsleden bij ons in dienst:

 1. Belastingadviseur Particulieren en Bedrijven;
 2. Administratief medewerkster.

De belastingadviseur ken ik al meer dan 30 jaar en heb ik in het verleden mee samengewerkt. Hij heeft als boekhouder en adviseur bij een groot Europees bedrijf gewerkt.

De administratief medewerkster heeft al meer dan 25 jaar in deze functie bij een groot landelijk werkend bedrijf gewerkt. Door inkrimping van het personeelsbestand heeft zij een andere moeten zoeken.

 

Uitstel van het doen van belastingaangifte

 

Uitstel aanvragen voor particulieren kunnen wij dit helaas niet meer doen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit, indien dit nodig is, zelf te regelen.

Dit kan via de site van de Belastingdienst of via de belastingtelefoon 0800-0543.

 

De nieuwsbrief is informatief van aard en kennis en kan niet gebruikt worden als absoluut gegeven. Marktomstandigheden wijzigen waardoor het in de nieuwsbrief gestelde niet meer geldig zou kunnen zijn. De nieuwsbrief is algemeen van aard. Uw specifieke situatie vergt een specifiek advies.

 

Deze nieuwsbrief is opgesteld onder voorbehoud van alle rechten en weren.

 

 

Deel 4

 

Telefonische bereikbaarheid van 01-03 tot 01-05-2018

 

Ons kantoor is op de meeste dagen, behalve vrijdag, bereikbaar van 09:00 tot 12:00 uur.

 

Tariefswijziging Belastingaangiften

 

De tarieven zijn per 01-01-2019 verhoogd met gemiddeld 3,50 %

 

Tarief overige financiële adviezen

 

Overige financiële adviezen zijn op basis van een uurtarief en worden op minutenbasis berekend. Hierbij wordt nog bij opgeteld de tijd die wij bezig zijn voor het administratief voorbereiden en verwerken van de adviezen.

 

Als voorbeeld:

U heeft een gesprek van 35 minuten en wij hepen daarvoor 18 minuten voorbereidingstijd nodig gehad. En ook moet er iemand de nota maken en boeken in onze systemen en verwerken in de BTW aangifte. Stel dat we daar nog eens 7 minuten nodig hebben, dan komt een gesprek uit op 60 minuten facturatie. Vraag daarom altijd wat wij verwachten dat de totale nota ongeveer zal gaan worden. Daarmee voorkomt u verrassingen.

 

Aansprakelijkheid voor de teksten in deze Nieuwsbrief

 

Wij hebben onze teksten gebaseerd op de huidige wetgeving en de huidig bekende feiten. Alle teksten zijn dus onder voorbehoud van wijzigingen. Mocht u nog vragen en /of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via 0181-650150 en per email op info@blauwhuis.nl .

 Naar begin document

b-back4bottom.gif