trans.gif


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 

b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Annuiteitenhypotheek

De Annuïteiten hypotheek

Algemene toelichting
Dit is de meest traditionele hypotheekvorm. De hypotheek bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Als de rente gedurende de gehele looptijd niet wijzigt, zal het totale maandbedrag gelijk blijven. Naarmate de tijd vordert, zal het rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter worden. Wat de gevolgen hiervan zijn, vindt u o.a. onder het kopje "Toelichting op de hypotheekrente".

Naar begin document
Toelichting op de hypotheekrente Toelichting op de aflossing
Zoals u bij de algemene toelichting las en uit de bovenstaande tekening kunt aflezen zal de rente van de hypotheek, naarmate de tijd vordert, steeds lager worden. Het gevolg is dat, dat deel wat aftrekbaar voor de belasting is steeds kleiner wordt. Dit betekent dat u eigenlijk steeds duurder gaat wonen.

Zoals eerder geschetst zal de aflossing bij deze vorm van hypotheek steeds hoger worden naarmate de hypotheek langer loopt. Hierdoor worden uw werkelijke netto maandlasten uiteraard ook steeds hoger.

Toelichting op de dekking van de verzekering
Soort verzekering Aanbevolen of verplicht gestelde dekking
Overlijdensrisicoverzekering
(levensverzekering)
Verplicht boven de 75% executiewaarde

Woonhuisverzekering
Verplicht bij een hypotheek
Inboedelverzekering
Vrijwillig
Rechtsbijstandverzekering
Zeer sterk aan te raden
Aansprakelijkheidsverzekering
Uitbreiden met huiseigenarendekking
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Altijd even na laten rekenen of de hypotheek-
lasten nog te betalen zijn bij een onverhoopte arbeidsongeschiktheid
Hoe gaat de belastingdienst om met uw hypotheek?
Aangezien u per maand steeds een deel aflost zal de te betalen hypotheekrente steeds minder worden. Hierdoor zal uw teruggaaf elke jaar minder worden.

Voor wie is deze hypotheek geschikt?
Deze hypotheekvorm is eigenlijk alleen geschikt als u in een kortere periode dan 15 jaar de gehele hypotheek of een deel daarvan wilt aflossen. Als u samen een woning gaat kopen en u weet dat er over bijvoorbeeld 5 of 10 jaar één inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt dan is het verstandig om een deel van de hypotheek in deze vorm te gieten.


Naar begin document

b-back4bottom.gif