Blauwhuis Advies


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 
b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Blauwhuis pensioen analyse

Wellicht wat vreemd, maar of het nu om een auto gaat of pensioen, in het leven kunnen er maar drie uitkomsten zijn:

 • Het gaat lang mee;
 • Het gaat stuk;
 • Het gaat te kort mee.

Met pensioen is het exact hetzelfde:

 • U leeft erg lang;
 • U raakt arbeidsongeschikt of
 • U leeft te kort.

In pensioentermen vertaalt, betekent dit:

 • Wat ontvangt als u met pensioen gaat?
 • Wat ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt?
 • Wat ontvangen uw nabestaanden als u komt te overlijden?

Allemaal vragen? En weet u het antwoord? De meeste van onze klanten laten dit door ons uitzoeken, u ook .........?

Hoe ontstaat eigenlijk een pensioentekort?

Dit kan ontstaan door:

 1. Veranderen van baan;
 2. Echtscheiding;
 3. Arbeidsongeschiktheid;
 4. Bedrijf houdt op te bestaan;
 5. Ontslag vanwege een reorganisatie;
 6. Promotie in functie;
 7. Wijziging van het pensioensysteem;
 8. Wat is uw pensioengrondslag. 

Veranderen van baan: U heeft weliswaar het wettelijk recht van waarde overdracht, uw pensioenkapitaal van het oude naar het nieuwe pensioen-fonds overdragen, maar het ene pensioenfonds heeft andere rekenregels dan het andere. Daarnaast bouwt u vaak alleen nabestaandenpensioen op gerelateerd aan het aantal dienstjaren die u bij een bedrijf werkt.

Echtscheiding: U dient u uw ex-partner een deel van uw ouderdoms-pensioen en uw nabestaanpensioen, conform de wettelijke regels, mee te geven. Hiervan mag afgeweken worden mits de ex-partner hiervoor toestemming geeft.

Arbeidsongeschiktheid: Op het moment dat arbeidsongeschikt bent, bent u geen feitelijke werknemer weer van uw bedrijf. Het gevolg hiervan is dat u geen pensioen meer op opbouwd.

Bedrijf houdt op te bestaan: Net als bij arbeidsongeschiktheid stopt het dienstverband met de werkgever u. Het gevolg hiervan is dat u geen pensioen meer op opbouwd.

Ontslag vanwege reorganisatie: Als uw bedrijf besluit afscheid van u te nemen vanwege een reorganisatie bent u wederom geen werknemer meer. U krijgt dan vaak wel een zogenaamde "gouden handdruk" mee. Maar deze vangt in slechts 20% van de gevallen het pensioentekort op.

Demotie in functie: U krijgt, en dit kan meerdere redenen hebben, een andere functie met een lager salaris aangeboden. Gevolg hiervan kan zijn dat u door het lagere salaris minder pensioen opbouwt dan voorheen.

Wijziging in pensioensysteem: Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren, om hun kosten te verlagen, gekozen voor een ander opbouwsysteem van het pensioen voor de werknemers. Gevolg hiervan is dat werknemers op hun pensioendatum werken dat er geen volledig pensioen wordt opgebouwd. Het grootste effect heeft dit bij mensen die elk jaar, buiten de indexatie, een hoger salaris krijgen vanwege tredes of andere verhogingen van het salaris.

Wat is uw pensioengrondslag: Tellen alle salariscomponenten wel mee voor uw pensioen? Bij een fors aantal bedrijven telt overwerk etc. niet mee. Dus u bent gewend aan een salaris met veel overwerk maar uw pensioen wordt alleen gebaseerd op uw "kale" loon. De gevolgen zijn hierdoor groot.

Pensioen, het analyseren waard
Blauwhuis adviseert u uw pensioen. Wij rekenen voor een pensioenanalyse een vast uurtarief.(zie voor onze tarieven onze startpagina. Deze kunt u bereiken door bovenaan deze pagina op Blauwhuis te klikken)

Een pensioentekort duurt de rest van uw leven. Een tekort op uw pensioen komt voor u of uw nabestaanden elke maand terug en onze kosten niet.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0181-650150. U kunt dan vragen naar de heer E.R. Nederhand, Financieel en Pensioen Specialist.

*
*

laat dit veld leegNaar begin document

b-back4bottom.gif