trans.gif


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 

b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Algemene toelichting hypotheken

Door een fout in ons systeem werken de blauwe linkjes aan de linkerzijde van deze pagina niet meer. Onderstaand treft u wel aan de tekst die bij die verschillende genoemde onderdelen hoort. Het is even wat lastiger maar door op deze pagina te scrollen, kunt u alle genoemde onderdelen vinden.

 

 

 

Provisie en onze beleidswijziging

 

In de media wordt het p-woord steeds als verwerpelijk afgeschilderd. Ik ben het daar mee eens. Een adviseur die zijn werk doet, mag niet teveel verdienen.(lees hier enige vorm van sarcasme) Zeker niet als daar tegenover staat dat hij of zij u nog jaren zonder enige vorm van beloning adviseert. Ik ben het er dus niet mee eens, maar ben toch een voorstander van het hanteren van een uurtarief.

Waarom toch een voorstander?

Op dit moment krijgt een hypotheekadviseur maximaal 0,70% over het hypotheekgeld en maximaal 1,40% als het een spaarhypotheek betreft. Uit een eigen onderzoek dat ik gehouden heb, blijkt onomstotelijk vast te staan dat een gemiddelde duur voor een hypotheek vanaf het eerste gesprek tot en met het passeren (dus nog geen nazorg gerekend) gemiddeld 24 uur in beslag neemt. Deze uren lijken hoog maar hierbij dient een hypotheekadviseur / ondernemer ook de uren mee te rekenen van de adviezen die hij geeft en waar hij niets aan verdient. Bij een hypotheek van 250.000,= euro (en niet de belachelijke bedragen die bij Tros Radar voorbij komen), waarbij in de meeste gevallen 1/3de deel aflosvrij wordt aangevraagd door de consument betekent dit dat (in 2010 wordt dit minder) de adviseur / ondernemer een provisie ontvangt van 2.741,= euro. Dit betekent een uurloon van 95,97 euro excl. BTW. Ter vergelijking mevrouw Hertzenberg van Tros Radar verdient met een paar uurtjes praten op de televisie dik maar dan ook dik boven de Balkenende norm. En dat betalen wij met zijn allen.

Even terug naar ons uurloon. Dit zou een mooi uurtarief zijn als er elke dag busladingen met klanten staan, dan hebben wij een omzet (omet is provisie minus kosten) van 172.752,= euro hebben. Dit is trouwens nog steeds minder dan mevrouw Hertzenberg vangt. Maar helaas elke werknemer en elke werkgever werkt niet de volle 8 uur per dag.

Conclusie: Een hypotheekadviseur verdient goed maar niet absurd veel. En zeker niet gezien het feit dat hij of zij elk jaar dagen moet studeren en van de omzet steeds meer kosten aan de overheid moet afdragen. Deze kosten zijn dit jaar (2009) weer met 10% gestegen.

Een tweede en nog schrijnender voorbeeld waar ik nooit iemand over hoor. Niet de AFM en ook niet de consumentenprogramma's. U wil een tweede hypotheek afsluiten vanwege een verbouwing. De lopende hypotheek wordt met 40.000,= (aflosvrij) verhoogd. De uren van de adviseur zijn net zoveel als bij een eerste hypotheek, maar nu verdient hij of zij er slechts 196,= euro aan. Dit komt uit op een uurloon van 6,86 euro excl. BTW.

Waarom voorstander?

Ten eerste zijn wij dus een voorstander van uurtarief omdat wij dan betaald krijgen voor de werkelijke uren die wij voor u werken. Of dit nu voor, tijdens of na het afsluiten van de hypotheek is.

Ten tweede betaalt u niet meer voor uw buurman of buurvrouw die langer tijd voor zijn of haar hypotheek nodig heeft. U betaalt alleen voor de door u bestede uren.Veel eerlijker dus.

Vanaf 1 januari 2010 werkt Blauwhuis Advies voor hypotheken provisieloos

Ons tarief vind op dienstverleningstarieven onder de noemer adviezen. Dit betekent dat wij vanaf 1 januari 2010 al onze uren die wij besteden aan de hypotheek, dus ook de administratieve uren die voor u niet zichtbaar zijn, aan u zullen factureren.

Wordt het dan duurder voor u?

Ja en nee, de factuur is, net als afsluitprovisie, volledig aftrekbaar zijn voor de fiscus. Aan de andere kant zou het kunnen betkenen dat als de uitleg aan u meer tijd vergt u meer kwijt bent dan bij afsluitprovisie. Als u hier niet mee eens bent, kunt u het beste bij de organisaties aankloppen die door hun media uitingen uw belangen hebben behartigd.

   ************************************************* 

Algemene toelichting

In Nederland zijn er veel banken, verzekeraars en pensioenfondsen die hun hypotheken aanbieden. Zij hebben op een aantal vlakken verschillende mogelijkheden. Dit vergt dus een goed gesprek om te bekijken welke partij het beste bij u past.

Hypotheekonderdelen

Een hypotheek bestaat, in welke vorm dan ook, maar uit de volgende onderdelen. 1. De rente over de hypotheekschuld, 2. De aflossing en 3. De overlijdensrisicoverzekering. Voor de aflossing kunt u klicken op de bovenstaande zwarte blokjes.

Rente en rentevormen:

Rente is datgene dat u betaalt over de hypothecaire schuld die u bent aangegaan.

Rentevormen

U kunt kiezen voor een vaste rente, een variabele rente of een rente waarbij u feitelijk een variabele rente (de vorm met de laagste rente) kiest in combinatie met een maximum (een plafond). Dus bij deze vorm weet u van tevoren wat uw maximale bruto rentelast per maand kan zijn.

Aflosvormen

Hiervoor verwijzen wij u naar de schermen die achter de bovenstaande zwarte blokjes aanwezig zijn.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijden wordt door de uitkering van deze verzekering het geheel of een deel van uw hypotheek afgelost. U kunt hier voor deze verzekering uit twee hoofdvormen kiezen. De eerste vorm is een verzekering die tegengesteld meedaalt met de aflossing. Voorbeeld: U heeft in uw hypotheek akte afgesproken elk jaar 1.000,= euro af te lossen. U kunt dan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten die gelijk aan de restant van de schuld meedaalt. De tweede vorm is een verzekering die gedurende de gehele looptijd van de hypotheek gelijk blijft.

Wat het beste is, kunnen wij alleen bepalen aan de hand van een gesprek.Naar begin document

b-back4bottom.gif