trans.gif


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 

b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

Hypotheekvormen in het kort

 

Hypotheekvorm Omschrijving
Annuïteiten Bij deze hypotheek blijven uw bruto maandlasten gelijk. De rente wordt steeds minder en de aflossing steeds meer. Hierdoor zullen uw netto maandlasten steeds hoger worden.
line.gif
Lineair Uw aflossing blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. De rente wordt steeds minder. Duurste aanvangsvorm.
line.gif
Spaarhypotheek In plaats van aflossing betaalt u premie. Deze is gerelateerd aan uw hypotheekrente. Is de hypotheekrente laag dan betaalt u meer premie dan als de rente hoog is. De wisseling in de netto maandlasten worden opgevangen door de wisselende premie. De eindwaarde van de polis is gegarandeerd.
line.gif
Levenhypotheek (traditioneel) Ook bij deze vorm betaalt u premie in plaats van aflossing. Deze blijft gelijk gedurende de gehele duur van de hypotheek. De premie wordt meestal defensief belegd. De eindwaarde van de polis is een prognose-uitkering.
line.gif
Beleggingshypotheek
Via een beleggingsverzekering
Ook bij deze vorm wordt uw premie belegd. Het enige verschil u kunt bepalen of deze belegging defensief of meer offensief is. U kunt ook bepalen voor welke periode dit gebeurt. De eindwaarde van de polis is een prognoseuitkering. In de regel houden we hier een rendement van 8% aan.
line.gif
Beleggingshypotheek
Via een beleggingsrekening
Er zijn een aantal verschillen met de vorige variant: - U belegt niet in een polis maar via een rekening
- U bent niet gebonden aan een minimale looptijd van 20 jaar
- Het rendement waarmee gerekend wordt is 5%
line.gif
Aflossingsvrij U betaalt alleen rente en geen aflossing. Wordt vaak in combinatie gesloten met een andere vorm van hypotheek.
line.gif
Effecthypotheek U betaalt geen premie maar u leent een extra bedrag. Dit bedrag wordt belegd en levert, bij 7% rendement, het bedrag van de hypotheek op. U betaalt extra rente maar u betaalt geen premie. Vaak is dit voordeliger.
line.gif
   
line.gif
Combinatie/Hybride hypotheek Dit is een veelgebruikte term om aan te geven dat u een combinatie neemt van de bovenvermelde vormen.


Naar begin document

b-back4bottom.gif