Blauwhuis Advies


Hypotheken
Verzekeringen
Leningen
Pensioenen
Advies

 
b-back4top.gif
        
Terug naar de hoofdpagina
line.gif

BedrijfsRisicoAnalyse (BRA)

Ik ga onderstaand, in diverse hoofdstukken, in op de risico's die een of beter gezegd uw bedrijf zou kunnen lopen en hoe u dit kunt verzekeren.

 1. Risico's op het verlies aan omzet;
 2. Risico's op het verloren gaan van uw goederen (zowel de roerende als de onroerende goederen):
 3. Risico's op het aansprakelijk gesteld worden:
 4. Debiteurenrisico's:
 5. Personeelrisico's (uiteraard als u personeel heeft):
 6. Risico's die u als ondernemer, de mens, loopt.

Hoofdstuk 1

Omzetverlies

Omzetverlies kan ontstaan vele oorzaken. Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Brand in uw eigen of gehuurd pand;
 2. Brand bij de buren waardoor uw zaak gesloten moet blijven;
 3. Overstroming;
 4. Fraude en Diefstal;
 5. Ziekte van personeel
 6. en alle andere zaken die we kunnen bedenken .......

De gevolgen zijn dat u geen of minder omzet ontvangt.

De oplossing: Een Bedrijfsschadeverzekering (voor het bedrijf) en een ziekteverzuimpolis (voor het zieke personeel)

Hoofdstuk 2

Goederenverlies

Goederenverlies kan ontstaan vele oorzaken. Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Brand;
 2. Diefstal;
 3. Verlies bij vervoer van eigen goederen;
 4. Verlies van goederen van derden;
 5. en alle andere zaken die we kunnen bedenken .......

De gevolgen zijn dat u nieuwe goederen moet kopen en ook minder omzet draait. De zaken die bijvoorbeeld verloren kunnen gaan zijn:

 • Uw eigen pand
 • (oplossing: Bedrijfsgebouwenverzekering)
 • Uw inventaris
 • (oplossing: Inventarisverzekering)
 • Uw goederen
 • (oplossing: Goederenverzekering)
 • Goederen van derden
 • (oplossing: Goederenverzekering met opzicht clausule)
 • Uw computer- en uw bestanden
 • (oplossing: Electronica- en reconstructieverzekering)
 • (Bijzonder) Gereedschap
 • (oplossing: Gereedschapsverzekering)
 • Diefstal van geld en fraude door derden
 • (oplossing: Geld- en Fraude verzekering)
 • Vervoerde goederen
 • (oplossing:
 • Bij goederen van derden ==> Transportverzekering en
 • bij eigen goederen ==> Eigen Vervoersverzekering)
 • Kosten voor de verbouwing die u in een huurpand heeft gedaan
 • (oplossing: Huurdersbelangverzekering)

Eventuele overige risico bespreken we in onze gezamenlijk analyse

Hoofdstuk 3

Aansprakelijkheidsrisico

Dit lijkt een overzichtelijk risico maar is dat door de veranderde wetgeving absoluut niet meer. Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Iemand komt uw zaak binnen, struikelt en breek zijn been;
 2. U werkt op locatie en veroorzaakt schade (toevallig het erfstuk);
 3. Uw personeel gaat in uw auto een boodschap doen en verzoorzaakt schade aan zichzelf en aan derden;
 4. Er breekt brand uit. De brandweer rukt uit en dooft het vuur. Daarbij loopt het bluswater met vervuiling uit uw zaak het riool in;
 5. U raakt arbeidsongeschikt door een handeling van een ander.

De gevolgen zijn dat u aansprakelijk gesteld wordt en u opdraait voor de kosten.

 1. De struikelende klant kunt u verzekeren op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 2. Het locatiewerk kunt u verzekeren op dezelfde verzekering mits de verzekeraar daarvan op de hoogte gesteld is en dit geaccepteerd heeft;
 3. Uw personeel kunt u verzekeren via een verzekering die we vaak de WEGAM polis noemen;
 4. De vervuiling die in het grondwater terecht komt, kunt u verzekeren via een MSV (Milieu Schade Verzekering);
 5. U raakt arbeidsongeschikt. U heeft dan zowel juridische hulp nodig als een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. De eerste om uw verlies aan inkomsten te verhalen (rechtsbijstandsverzekering) en de tweede om uw inkomen te behouden.

Hoofdstuk 4

Debiteurenrisico

Dit is het gemakkelijkst op te lossen. Of u stuurt een deurwaarder of u sluit een rechtsbijstandsverzekering met incasso dekking af.

Hoofdstuk 5

Personeelsrisico's

Als uw eigen personeel niet hard genoeg werkt of gaat staken kan ik u verzekeren dat ik dit niet kan verzekeren. Wat ik wel kan verzekeren is:

 1. Doorbetaling bij ziekteverzuim;
 2. Begeleiding conform de Poortwachterwet;
 3. Een collectieve ongevallenverzekering;
 4. Een aanvullende inkomensverzekering als ze onverhoopt in de WIA belanden;
 5. Een, ook voor u betaalbare, pensioenverzekering.

En voor uw personeel kunnen wij allerlei collectiviteiten sluiten op het gebied van

 1. Hun verzekeringen;
 2. Hun hypotheken;
 3. Spaarloon;
 4. en wat u verder wilt regelen voor uw personeel.

Hoofdstuk 6

Uw persoonlijke risico's

Dit is sterk afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm. Heeft u een eenmanszaak of een B.V. Feitelijk geldt voor een B.V. gelden dat u een "gewoon" personeellid bent. Hierop mag u voor de Directie wel een aantal uitzonderingen maken. Deze uitzonderingen voeren te ver om hier op in te gaan.

Als u een eenmanszaak heeft u geen enkele bescherming vanuit de Overheid. U moet het allemaal zelf verzorgen. Anders gezegd:

 1. Uw ziektekosten en aanvullend pakket dient u zelf voor te zorgen (oplossing: onze ziektekostenverzekering);
 2. Als u arbeidsongeschiktheid wordt is er geen enkele opvang geregeld. (oplossing:onze arbeidsongeschiktheidsverzekering);
 3. Als u komt de overlijden, lopen meestal de kosten voor uw bedrijf door en voor uw nabestaanden zijn er geen inkomen meer (oplossing:onze overlijdensricioverzekering). 

In ons intake-gesprek bespreek ik samen met u de voor uw bedrijf relevante risico's. Op basis hiervan geef ik u een overzicht van de verzekeringen die bij die bepaalde risico's hoort en wat nog belangrijker is wat ze kosten bij de verschillende verzekeraars. Uiteindelijk bepaalt u natuurlijk wat u wilt verzekeren.Naar begin document

b-back4bottom.gif